Visual home Visual home Visual home

Algemene voorwaarden

De Algemene voorwaarden van de ConsumerCard zijn simpel en helder.

  • Misbruik van de kaart is verboden.
  • De ConsumerCard wordt niet verbonden aan natuurlijke personen, mits daarvoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door betrokken partijen.

© 2020 ConsumerCard


© ConsumerCard